Column- Digitalisering in de sport, slaat zijn slag!

Digitale technologie oefent steeds meer invloed uit op de sportbranche. Bij de nieuwe generaties begint de grens tussen offline en online sport steeds meer te vervagen. Het gebruik van digitale games en ICT-middelen zullen uiteindelijk mede bepalen hoe kinderen in aanraking komen met sport. Digitale toepassingen worden steeds belangrijker binnen zowel topsport als het recreatieve sportniveau. Digitalisering in de sport is dus aan de orde van de dag. Maar de vraag is, maakt deze digitalisering, de sport aantrekkelijker of juist niet?

Zo heb je sinds een aantal jaar het Hawkeye systeem bij tennis, waarmee vanuit verschillende invalshoeken, camera’s kunnen beoordelen of een bal in of uit was. Bij voetbal en hockey kennen we de videoscheidsrechter, die ingeschakeld kan worden op het moment van twijfel bij een beslissing. Er zijn nog veel meer sporten waar de digitalisering een slag heeft geslagen.

Als je ouders je leren om spelletjes te spelen of als je voor het eerst een wedstrijd speelt in jouw sport, leer je om te gaan met spelregels. Als je de spelregels breekt, dan zijn daar gevolgen/straffen voor opgesteld. Je groeit op met een bepaalde sport en raakt aan de regels gewend. Je hoeft er vaak tijdens de wedstrijd niet meer over na te denken, want de regels zijn er zo ingestampt dat je direct weet, waar je aan toe bent. Om de sport aantrekkelijker en eerlijker te maken zullen er ook op recreatief niveau steeds meer digitale spelregels en zelfs evenementen ontstaan.

Tijdens de coronapandemie zijn er door verschillende sportbonden ook virtuele wedstrijden georganiseerd. Zo had je bijvoorbeeld een virtuele editie van de Ronde van Vlaanderen, waarbij de profrenners thuis op hun eigen fiets zaten, maar wel echt meededen met een wedstrijd die zelfs live op televisie te zien was. Deze digitalisering is natuurlijk heel positief, omdat het tijdens de coronapandemie tijdelijk niet was toegestaan om in groepjes te fietsen. Ik geloof wel dat de digitalisering in de sport een slag heeft geslagen tijdens de coronapandemie. Er werd gezocht naar kansen en mogelijkheden om toch jouw sport te kunnen beoefenen en daarnaast ook met een wedstrijdelement mee te kunnen doen.

Wat ik zelf jammer vindt is dat door de digitalisering, de sport in sommige situaties ook verandert. Zo zie je bij tennis gebeuren dat een speler een Challenge tactisch kan inzetten op het moment dat hij zijn tegenstander mentaal uit zijn ritme wil halen. De speler weet wellicht wel dat de bal gewoon in was, maar er is dus meteen een heel nieuw spelelement bijgekomen. Maar wellicht is dit ook gewoon gewenning en weten we binnenkort niet meer beter dan dat de digitale spelregels erbij horen.

Ilse Zwinkels- de Ruijt
Bestuurslid Topsport Westland